Miljøprofil

Byggmester Geir O Furunes AS ønsker å tilby produkter og tjenester som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang. Vi vil sikre at selskapet ikke unødvendig medvirker til forurensing av miljøet på bakgrunn av følgende målsetninger.

Mål:

  • å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel
  • redusere ulykker og skader
  • redusere sykefraværet
  • tilfredstille myndighetenes krav
  • tilpasse oss kundenes og samfunnets miljøkrav
  • bruke vår fagkompetanse og anbefale miljøsikre løsninger for våre kunder
  • anbefaler kunder å bruke miljøvennlige produkter
  • ved investeringer i verktøy og inventar prioriteres de mest miljømessige produkter
Fra 2009 har bedriften vært miljøfyrtårnsertifisert gjennom ordningen med Miljøfyrtårn.
Bedriften ble resertifisert i 2012, 2015 og 2018 

Det betyr at vi oppfyller Miljøfyrtårn sine krav til arbeidsmiljø, Innkjøp av materialbruk, energi, transport, avfall og estetikk.