Fakta

1.0 ORIENTERING OM BEDRIFTEN

Etableringsår: 1986
Selskapsform: Aksjeselskap
fra 1992 Aksjekapital: 100.000
Egenkapital: 16.557.201 pr. 01.01.2019 
Styreformann: Geir O. Furunes
Daglig leder: Rune Furunes
Telefoner: 48849122 - 72590400
Adresse: Industrivegen 39F 7080 TRONDHEIM
E – postadresse: rune@furunes.as
Bransje: BYGG
Bransjespesialitet: REHABILITERING - SKADEUTBEDRING - ASBESTSANERING - NYBYGG -
TILBYGG - TAKTEKKING - STILLASBYGGING - DØRER, VINDUER.

ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETANSE I BEDRIFTEN

Daglig leder:
RUNE FURUNES

Serviceleder: LARS YTTERHUS

Bedriften har følgende spesial-kompetanse: Tillatelse til sanering/riving av asbestholdige materialer ute og inne
Alle ansatte er sertifisert for riving.
Godkjent våtromsentreprenør i henh. byggebransjens våtromsnorm.
Stillasbyggersertifikat
18 servicebiler fullt utstyrt for småoppdrag
Antall ansatte med Mesterbrev 2 Svennebrev:16  
Lærlinger: 2 
Totalt antall ansatte: 20

ØVRIG DOKUMENTASJON

Internkontroll etablert: 1993
Bedriftshelsetjeneste ved: Bygghelsetjenesten Midt- Norge
Kvalitetssikring etablert: 1997
Godkjent Miljøtårnbedrift august 2009 -resertifisert 2012, 2015 og 2018

Ansvarsforsikring - Byggeplassforsikring - Yrkesskadeforsikring er tegnet i:
LY FORSIKRING AS
Organisasjon
Bedriften er medlem av: Trondhjems Byggmesterlaug - Norges Byggmesterforbund
NHO
Håndverkerforeningen i Trondheim

Sentral godkjenning for ansvarsrett
Bedriften har sentral godkjenning for ansvarsrett i nedenstående funksjoner og arbeidsområder/foretaksklasse.

Funksjon:
Søker:   
Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner.   
Tiltaksklasse 1
PROSJEKTERING:
Pprosjektering for brannkonsept, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og miljøsanering.
KL.1
UTFØRELSE:
Arbeid på bevaringsverdie byggverk. Montering av bærende metall og betongkonstruksjoner. Riving og miljøsanering. Innmåling og utstikking av tiltak. Taktekkingsarbeider
KL.1
UTFØRELSE:
Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
Tiltaksklasse 2
KONTROLL:
Overordnet ansvar for kontroll
Tiltaksklasse 1


                      Godkjent til 19.03.2024

Undertegnede bekrefter herved at ovennevnte opplysninger i Orientering om bedriften er ajourført og korrekte pr. dato.

Dato: 31.03. 2021    Sign: Rune Furunes

Daglig leder